Skip to main content

Werkwijze

Als je midden in een relatiecrisis zit, is het lastig om er met een beetje afstand naar te kunnen kijken..

Als je midden in een relatiecrisis zit, is het lastig om er met een beetje afstand naar te kunnen kijken..

Je kunt makkelijk vast komen te zitten in patronen waar je geen helder zicht meer op hebt en dus ook geen grip. Je zit dan als het ware gevangen in de negatieve interactie van dat patroon.

Waar je goedbedoeld en welwillend een gesprek met elkaar begint om er weer uit te komen, ontstaat een herhaling van zetten en kan het snel ontsporen in verwijten over en weer, of juist afstand nemen van elkaar.
Hier kan ik jullie helpen om dit destructieve en pijnlijke patroon als jullie gemeenschappelijke vijand te gaan zien en niet elkaar. Jullie leren het patroon te gaan herkennen, wat de diepere drijfveren hierin zijn en ook om het te stoppen en uit dat patroon te stappen.

Gaandeweg verkennen we dan de diepere gevoelens en behoeften die hierin meespelen en ook of jullie daar wellicht in gekwetst zijn. Als deze pijn erkend en vergeven kan worden, komt er opnieuw ruimte voor kwetsbaarheid, kan het vertrouwen weer groeien en ontstaat er weer echt
contact. Er komt weer veerkracht in de relatie en jullie weten dan een veilige verbinding met elkaar te maken.

Dit is kenmerkend voor Emotionally Focused Therapy (EFT), de therapievorm waarmee ik werk. Het gaat verder dan alleen maar het verbeteren van de communicatie. EFT-relatietherapie richt zich op het herstellen van de emotionele verbinding tussen partners.

In therapie gaan doe je samen. Als je relatie niet meer bevredigend is, betekent dat niet dat één van de twee daar schuldig aan is (hoe hard je misschien ook kan denken van wel). Je zit er samen in en je zult er ook samen aan moeten werken. Een klein beetje goede wil, motivatie en vertrouwen zijn wel nodig om elkaar weer terug te kunnen gaan vinden, evenals de bereidheid om “in de spiegel te kijken” naar wat je eigen rol in jullie patroon is.

Hoewel EFT ook een effectieve methode kan zijn als problemen in de relatie mede voortkomen uit persoonlijkheidsproblematiek bij één van de partners (zoals bijvoorbeeld autisme, narcisme, borderline) ligt op dit vlak niet mijn expertise.